Silniční a železniční mosty

III/31239 Propust Podlesí

oprava mostu pod komunikací pomocí ocelového tubusu z vlnitého plechu
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 1,2 mil. Kč
2018

Velké Hamry – Lávka pro pěší

ocelová konstrukce lávky pro pěší
Investor: SIZ s.r.o., finanční objem: 1,0 mil. Kč
2018

Most ev.č. 635-014 Sobáčov

nové římsy a zábradlí, oprava a injektáž kamenných opěr
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 6,0 mil. Kč
2018

Most ev.č. 444-012 Medlov

oprava mostního svršku, hydroizolace, sanace nosné konstrukce vč. podhledu
Investor: KARETA s.r.o., finanční objem: 2,4 mil. Kč
2018

Most ev.č. 36914-8 Bohdíkov

železobetonový monolitický rám
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 3,0 mil. Kč
2018

I/47 Jerlochovice, most ev.č. 47-057

oprava mostu pod komunikací, zatahování ocelového tubusu z vlnitého plechu
Investor: ŘSD, finanční objem: 2,6 mil. Kč
2018

Holice Nový svět, průmyslová zóna Šlechtitelů – cyklostezka

lávka pro pěší a cyklisty přes železniční trať
Investor: Porr a.s., finanční objem: 18,4 mil. Kč
2018

Rekonstrukce mostu Bílý most, Ratibořice

nový most z prefabrikovaných předpjatých nosníků s železobetonovou deskou
Investor: Lesy ČR, s.p., finanční objem: 9,6 mil. Kč
2018

Oprava mostu na MK v obci Hrabenov

nová železobetonová deska a zábradlí, injektáž kamenných opěr
Investor: Obec Ruda nad Moravou, finanční objem: 0,8 mil. Kč
2017

Most ev.č. SU-001 v ul. 1. Máje, Mohelnice

oprava mostního svršku, hydroizolace, sanace nosné konstrukce vč. podhledu
Investor: STRABAG a.s., finanční objem: 2,3 mil. Kč
2017

Oprava mostu ev.č. 37012-1 Bedřichov

oprava kamenné klenby a mostních křídel
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 1,2 mil. Kč
2017

Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a UNI Hobby, Zlín

železobetonová předpjatá lávka
Investor: Město Zlín, finanční objem: 3,6 mil. Kč
2017

Rekonstrukce lávky pro pěší přes Třebůvku v obci Moravičany

oprava ocelové lávky pro pěší
Investor: Obec Moravičany, finanční objem: 1,0 mil. Kč
2017

Propustek ev.č. 4492-P4 Šumvald

oprava železobetonového propustku
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 1,7 mil. Kč
2017

Silnice I/11 Václavov, most ev.č. 11-119

železobetonová deska se zabetonovanými nosníky
Investor: ŘSD, finanční objem: 7,9 mil. Kč
2017

Oprava mostu M1 Fibichova přes potok Temenec

oprava mostního svršku, hydroizolace, sanace nosné konstrukce vč. podhledu
Investor: Město Šumperk, finanční objem: 1,5 mil. Kč
2017

Nový most přes Knapovecký potok

výstavba nového mostu, monolitická rámová konstrukce ze železobetonu
Investor: Město Ústí nad Orlicí, finanční objem: 3,5 mil. Kč
2017

Most ev.č. 370-022 Rýmařov – Velká Štáhle

železobetonový monolitický rám
Investor: SSMK, p.o., finanční objem: 2,1 mil. Kč
2017

Oprava mostu na MK, p.č. 3290/4 obec Medlov

železobetonový monolitický rám
Investor: Obec Medlov, finanční objem: 1,6 mil. Kč
2017

Smíšená stezka Lomnice 2016 – lávka

ocelová konstrukce lávky pro pěší a cyklisty
Investor: Obec Lomnice, finanční objem: 0,6 mil. Kč
2017

Oprava propustku v havarijním stavu Oskava

trubní ocelový propustek ze systému Hel-Cor
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 0,7 mil. Kč
2016

Most ev. č. 377-020, Stichovice

oprava dvojklenbového cihlového mostu s kamennými opěrami
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 2,9 mil. Kč
2016

Oprava mostu ev. č. Dv-M-03, ul. Nemocniční ve Dvorcích

oprava kamenných opěr, injektáže
Investor: Obec Dvorce, finanční objem: 0,6 mil. Kč
2016

Oprava propustku na silnici III/3547, Mezice

nová ŽB deska, oprava kamenných opěr
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 0,7 mil. Kč
2016

Most ev. č. 44318-4 Mrsklesy

nová ŽB deska, oprava kamenných opěr a vozovky
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 2,7 mil. Kč
2016

Oprava mostu, kamenný most Švamberk

oprava trojklenbového historického kamenného mostu
Investor: Město Opočno, finanční objem: 1,9 mil. Kč
2016

Oprava mostu ev. č. 37010-8 u Bedřichova

oprava kamenné klenby a mostních křídel
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 1,1 mil. Kč
2016

Oprava mostu SO C202 v km 1,297, I/44 Červenohorské sedlo – jih

hydroizolace opěr, závěrné zídky, dilatační závěry
Investor: Kareta s.r.o., finanční objem: 2,0 mil. Kč
2016

Revitalizace trati Bludov – Jeseník

rekonstrukce nástupišť a propustků
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem: 8,8 mil. Kč
2015, 2016

Oprava mostu ev. č. M1-1c Nová Seninka

trubní ocelový most ze systému Multi-Plate
Investor: Město Staré Město, finanční objem: 2,2 mil. Kč
2015

Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa

spřažená ocelobetonová lávka
Investor: Město Šumperk, finanční objem: 2,1 mil. Kč
2015

Cyklostezska C2 – SO 3 Most Dlouhá Loučka

dřevěná lávka
Investor: Obec Dlouhá Loučka, finanční objem: 1,1 mil. Kč
2015

Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ul. Horova, ev. č. SU-002

oprava a zesílení nýtované ocelové konstrukce
Investor: Město Jeseník, finanční objem: 4,2 mil. Kč
2015

Most ev. č. 446-007B, Strukov

ŽB monolitický rám
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 5,0 mil. Kč
2015

Oprava železničního mostu km 1,258 – Drahotuše

betonová klenba
Investor: TOMI – REMONT a.s., finanční objem: 2,4 mil. Kč
2014

Oprava mostu v km 19,157 Hanušovice – Mikulovice

oprava kamenné klenby
Investor: IDS a.s., finanční objem: 3,0 mil. Kč
rok

Oprava propustku v km 133,247 trati Brno – Vlárský průsmyk

betonový trubní propustek
Investor: IDS a.s., finanční objem: 2,2 mil. Kč
2014

Oprava mostu ev.č. 446-015 Šumvald

oprava kamenné klenby
Investor: SSOK, finanční objem: 1,2 mil. Kč
2014

Oprava propustku P 14 na silnici III/44434 – Bělkovické údolí

betonový trubní propustek, monolitická čela
Investor: SSOK, finanční objem: 1,3 mil. Kč
2014

Most 36915-3 Štědrákova Lhota

oprava kamenné klenby
Investor: ECOVIA Haná s.r.o., finanční objem: 2,0 mil. Kč
2014

Oprava mostu km 42,811 trati Šternberk-Hanušovice

nová izolace, přechodové oblasti
Investor: SŽDC, finanční objem: 2,3 mil. Kč
2014

Železniční most – v km 256,509 trati 1501 Česká Třebová – Praha

stavební práce, ŽB monolitický podchod
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem: 5,6 mil. Kč
2014

Rekonstrukce mostu v km 4,872 trati Studénka-Bílovec

ŽB monolitický rám, zásun konstrukce
Investor: SŽDC, finanční objem: 6,2 mil. Kč
2014

Lávka Z8 přes Dřevnici ve Zlíně

ŽB monolitická předpjatá lávka
Investor: Statutární město Zlín, finanční objem: 2,6 mil. Kč
2014

Injektáž mostu v km 63,977 trati Šternberk – Hanušovice

kamenná klenba
Investor: SŽDC, finanční objem: 1,2 mil. Kč
2013

Oprava mostu v km 27,560 trati Hanušovice – Mikulovice

sanace kamenné klenby, injektáž, sešití trhlin
Investor: SŽDC, finanční objem: 2,4 mil. Kč
2013

Oprava mostu v km 27,351 trati Hanušovice – Mikulovice

sanace kamenné klenby, injektáž, sešití trhlin
Investor: TOMI – REMONT a.s., finanční objem: 3,1 mil. Kč
2013

Oprava mostu ev.č. 635-009 v obci Měník

kamenná klenba, ŽB římsy
Investor: SSOK, finanční objem: 1,4 mil. Kč
2013

Most ev.č. 4491-1 v obci Dlouhá Loučka

památkově chráněný trojklenbový kamenný most
Investor: MODOS spol. s r.o., finanční objem: 4,8 mil. Kč
2013

Rekonstrukce mostu ev.č. 45713-3, Petrovice

ŽB monolitický rám
Investor: SSMSK, finanční objem: 3,9 mil. Kč
2013

Lávka přes řeku Kamenici v místní části Popelnice, Tanvald

ocelová příhradová lávka
Investor: Město Tanvald, finanční objem: 1,4 mil. Kč
2013

Rekonstrukce žst. Přerov, SO 43-19-07 – nový podchod

služební podchod, ŽB monolitický rám
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem: 3,9 mil. Kč
2013

Zhotovení ocelové lávky přes řeku Třebůvku v Lošticích

ocelová příhradová lávka
Investor: Město Loštice, finanční objem: 0,8 mil Kč
2012

Silnice II/446 Želechovice – Uničov 2012 – oprava mostu ev.č. 446-008

Oprava čelních ŽB zídek s novou římsou a zábradelním svodidlem
Investor: Kareta, finanční objem: 1,3 mil Kč
2012

Oprava propustku v km 52,735 a mostu v km 63,977 trati Šternberk – Hanušovice


Investor
: Tomi-Remont a.s., finanční objem: 0,9 mil Kč
2012

Oprava mostu km 279,559 Vrbice

zvedání ocelové konstrukce, čištění ložisek
Investor:  PENGAN a.s., finanční objem: 0,8 mil Kč
2011

Most ev.č. 315-028 u obce Leština

kamenné dlažby, zábradlí
Investor: FIRESTA a.s., finanční objem: 2.5 mil Kč
2011

Cyklostezka na opuštěném tělese dráhy Zábřeh  – Hoštejn

cyklostezka s AB krytem, mostní desky se zábradlím na mostech
Investor: Město Zábřeh, finanční objem: 10,4 mil Kč
2011

Rekonstrukce mostu ev.č. 455-002 Supíkovice

trubní most ze segmentového systému Multi-plate
Investor: SSOK, finanční objem: 5,1 mil Kč
2011

Oprava mostu ev.č. 013 (u Janebů) v obci Libina

oprava mostovky, hydroizolace
Investor: Obec Libina, finanční objem: 0,4 mil Kč
2011

Oprava mostu ev.č. 4502-7 – Filipová

oprava říms, injektáž
Investor: SSOK, finanční objem: 1,1 mil Kč
2011

Žst. Přerov, žel. most v km 182,474 – Mádrův podjezd

oprava mostu, nová NK
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem: 21,2 mil Kč
2010-2011

Oprava mostu ev.č. 37335-1 v obci Javoříčko

sanace NK, oprava říms vč. Zábradlí
Investor: SSOK, finanční objem: 1,7 mil Kč
2010

Obnova mostu přes Priessnitzův potok Česká Ves

ocelová NK s dřevěnou mostovkou
Investor: Česká Ves, finanční objem: 1,0 mil Kč
2010

Most ev.č. 315-027 Leština

spřažená ŽB deska na stávající kci
Investor: FIRESTA a.s., finanční objem: 2,1 mil Kč
2010

Oprava mostů na MK v obci Vápenná

oprava 9 mostů, nové NK
Investor: Obec Vápenná, finanční objem: 25,4 mil Kč
2010

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk

oprava pěti mostních objektů, t.ú. Postřelmov – Bludov
Investor: Eurovia, finanční objem: 29,5 mil Kč
2009

Oprava propustku a místní komunikace v obci Bratrušov

prefabrikovaný propustek z ŽB rour
Investor: Obec Bratrušov, finanční objem: 1,1 mil Kč
2009

Oprava mostu v km 9,456 trati Petrov n/D – Kouty n/D

výměna mostnic, úprava koryta
Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 1,5 mil Kč
2009

Rekonstrukce propustků trati Hanušovice, Mikulovice, Šternberk, Lichkov

prefabrikované propustky z ŽB rour
Investor: SŽDC, finanční objem: 3,4 mil Kč
2009

Rekonstrukce propustku v km 10,610  trati Petrov n/D – Kouty n/D

kotvené nadvýšení čel propustku
Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 1,4 mil Kč
2009

Oprava mostu na ulici Langrově v Šumperku

sanace stávajících opěr, nová ŽB deska
Investor: Město Šumperk, finanční objem: 3,2 mil Kč
2008

Most ev.č. 31523-2 v obci Slavoňov

spřažená ŽB deska na stávající konstrukci
Investor: SSOK, finanční objem: 4,5 mil Kč
2008

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk SO 04-19-01

oprava ocelové nosné konstrukce
Investor: SSŽ, finanční objem: 4,6 mil Kč
2008

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk SO 31-19-10

ŽB monolitický rám
Investor: SSŽ, finanční objem: 3,4 mil Kč
2008

Most ev.č. 44412-7 v obci Libina

ŽB monolitický rám
Investor: SSOK, finanční objem: 8,3 mil Kč
2008

Silnice III/4468 Štěpánov – SO 201 Most přes Oskavu

ŽB předpjatý rám
Investor: Silnice Brno, finanční objem: 12,1 mil Kč
2008

Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sítě – II. část  D5.4 Most na trati ČD

ŽB monolitický rám
Investor: Metrostav, finanční objem: 7,8 mil Kč
2007

Silnice I/55 Otrokovice – obchvat SV

předpjaté ŽB nosníky se spřaženou deskou
Investor: SSŽ, finanční objem: 3,5 mil Kč
2007

Ocelová příhradová lávka pro pěší v obci Loštice

ocelová příhradová lávka s dřevěnou mostovkou
Investor: Obec Loštice, finanční objem: 0,75 mil Kč
2007

Most ev.č. 36916-4 v obci Hrabenov

ocelový trám vyztužený obloukem se spřaženou ocelobetonovou mostovkou
Investor: SSOK, finanční objem: 23,5 mil Kč
2007

Oprava mostu v km 15,908 na trati Bylnice – Horní Lideč

sanace betonové klenby a kamenného zdiva
Investor: IDS, finanční objem: 1,5 mil Kč
2007

Oprava mostu v km 16,587 na trati Šternberk – Hanušovice

výměna nosné ocelové konstrukce
Investor: IDS, finanční objem: 1,1 mil Kč
2007

Oprava propustku na silnici I/44 v obci Česká Ves

ŽB rámový propustek
Investor: ŘSD, finanční objem: 1,5 mil Kč
2007

Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ  žst. Ostrava Svinov – žst. Opava východ

oprava 4 mostních objektů
Investor: Firesta, finanční objem: 8,7 mil Kč
2006

Rekonstrukce mostu ev.č. 45821-2 v obci Matějovice

ŽB rámový propustek
Investor: Moravskoslezský kraj, finanční objem: 2,5 mil Kč
2006

Most ev.č. 3682-1 za obcí Zborov

trubní most ze segmentového systému Multi-plate
Investor: SSOK, finanční objem: 4,9 mil Kč
2006

Rekonstrukce mostu ev.č. 5c-M1 ve Vernířovicích

ŽB monolitický rám
Investor: Obec Vernířovice, finanční objem: 2,0 mil Kč
2006

Most ev.č. 3703-9 přes zátopní území za obcí Postřelmov

ŽB spřažená deska
Investor: Strabag, finanční objem: 1,9 mil Kč
2006

Propustek pod žel. tratí Otrokovice – Vizovice

ŽB rámový propustek
Investor: SSŽ, a.s., finanční objem: 2,3 mil Kč
2006

Rekonstrukce mostu v km 12,582 trati Hanušovice – Mikulovice

ŽB rámový propustek
Investor: SŽDC, finanční objem: 9,4 mil Kč
2006

Most ev.č. 446-022 před obcí Hrabišín

sanace ŽB spřažené konstrukce
Investor: SSOK, finanční objem: 3,6 mil Kč
2006

Lávka na cyklostezce Šumperk – Nový Malín

ŽB spřažená deska
Investor: Obec Nový Malín, finanční objem: 2,5 mil Kč
2006

Rekonstrukce mostu ev. č. 44517-1 v Malé Morávce

ŽB monolitická klenby
Investor: SSMSK, finanční objem: 6,9 mil Kč
2005

Železniční most v km 271,809 tú Ostrava Svinov – Opava východ

ŽB monolitický rám
Investor: Firesta, finanční objem: 3,6 mil Kč
2005

Železniční most v km 272,180 tú Ostrava Svinov – Opava východ

ŽB deska se zabetonovanými nosníky
Investor: Firesta, finanční objem: 4,6 mil Kč
2005

Oprava mostu ev.č. 11-092 přes místní potok, Šumperk

trubní most ze segmentového systému Multi-plate
Investor: ŘSD, finanční objem: 8,4 mil Kč
2005

Rekonstrukce mostu ev.č. 44642-1 před obcí Vysoké Žibřidovice

ŽB  monolitická deska
Investor: SSOK, finanční objem: 2,8 mil Kč
2004

Oprava mostu v km 16,397 trati Hanušovice – Mikulovice,  st. hranice

oprava kamenné klenby a křídel mostu, včetně sanačních injektáží
Investor: ČD, finanční objem: 2,4 mil Kč
2004

Rekonstrukce mostu ev.č. 445-013 v Malé Morávce

ŽB monolitická rámová konstrukce
Investor: SSMSK, finanční objem: 4,6 mil Kč
2004

Rekonstrukce mostu ev. č. 445-009 v obci Dolní Moravice

ŽB monolitická klenba
Investor: SSMSK, finanční objem: 3,7 mil Kč
2004

Most na ČD trati Otrokovice – Zlín

ŽB monolitická deska
Investor: Firesta, finanční objem: 3,0 mil Kč
2004

Oprava mostu ev.č. 446-031 v obci Kopřivná

ŽB monolitická deska
Investor: SSOK, finanční objem: 6,2 mil Kč
2003

Přestavba propustku na most ev.č.449-000 Ondřejov

ŽB prefabrikované rámy
Investor: SSMK, finanční objem: 3,0 mil Kč
2003

Oprava mostu ev.č. 4503 –1 v obci Sobotín

ŽB monolitická klenba s lícem z kamene
Investor: SSOK, finanční objem: 2,6 mil Kč
2003

Oprava mostu ev.č. 446-019 v Libině

ŽB deska spřažená s cihelnou klenbou
Investor: SSOK, finanční objem: 2,6 mil Kč
2003

Rekonstrukce propustku v km 120.778 trati Brno – Vlárský Průsmyk

propustek z ŽB trub
Investor: ČD, finanční objem: 1,6 mil Kč
2003

Oprava mostu ev.č. 3692-1 v obci Horní Lipová

rekonstrukce – spřažená ŽB deska
Investor: Olomoucký kraj, finanční objem: 2,1 mil Kč
2002

Oprava mostu ev.č. 44636-1 v obci Vikýřovice

rekonstrukce – ŽB monolitická deska
Investor: SSOK, finanční objem: 1,4 mil Kč
2002

Rekonstrukce železničního mostu v km 3,844 trati Bylnice – Horní Lideč

ŽB deska se zabetonovanými nosníky, sanace spodní stavby
Investor: ČD, finanční objem: 2,6 mil Kč
2002

Oprava tří mostů na místních komunikacích ve Vápenné

rekonstrukce – spřažené ŽB desky
Investor: OÚ Vápenná, finanční objem: 3,1 mil Kč
2002

Přestavba mostu ev.č. 44638-9 na propustek v obci Hraběšice

ŽB rámový propustek
Investor: SSOK, finanční objem: 1,5 mil Kč
2002

Oprava mostu ev.č. 3684-3 za obcí Štíty

rekonstrukce – ŽB monolitická rámová konstrukce
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 4,6 mil Kč
2001

Výstavba propustku v km 4,910 trati Zábřeh – Bludov

ŽB rámový prefabrikovaný propustek – DZR
Investor: ČD, finanční objem: 2,3 mil Kč
2001

Oprava silničního mostu v objektu Vápenky Vitošov s.r.o.

spřažená ŽB deska na nosnících KA 61/16, sanace podhledu, opěr a křídel
Investor: Vápenka Vitošov, finanční objem: 2,8 mil Kč
2000

Oprava silničního mostu ev.č. 36914a-3 v Bohdíkově

oprava mostu poškozeného povodní
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 0,5 mil Kč
2000

Oprava mostu ev.č. 368-00 před obcí Štíty

rekonstrukce – ŽB monolitický most
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 0,5 mil Kč
2000

Oprava mostu ev.č.SU-O11 v obci Rapotín

sanace ŽB klenbové lávky, reprofilace
Investor: OÚ Rapotín, finanční objem: 0,4 mil Kč
1999

Rekonstrukce železničního mostu v km 82.921 trati Olomouc- Česká Třebová

přestavba mostu na rámový propustek vč. zrušení stav. mostu ve výlukách
Investor: ČD, finanční objem: 3,0 mil Kč
1999

Oprava dvou mostních objektů v obci Vernířovice

oprava mostu poškozeného povodní
Investor: OÚ Vernířovice, finanční objem: 0,4 mil Kč
1999

Oprava mostu ev.č. 4535-7 v Nových Vilémovicích

rekonstrukce- ŽB monolitický most
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,8 mil Kč
1999

Oprava železničního mostu v km 26.902 trati Hanušovice – Mikulovice

oprava kamenné klenby mostu,včetně sanačních injektáží, prováděna pod mostním provizoriem
Investor: ČD, finanční objem: 11,2 mil Kč
1999

Oprava mostu ev.č. 4539-2 v obci Tomíkovice

rekonstrukce- ŽB monolitický most
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,8 mil Kč
1999

Oprava mostu ev.č. 36914-4 v Bohdíkově

přestavba na rámový propustek
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,2 mil Kč
1998

Oprava mostu ev.č. 31229-4 v Malé Moravě

rekonstrukce- ŽB monolitický most
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,5 mil Kč
1998

Oprava mostu ev.č. 36914-1,2 v obci Bohdíkov

statické zajištění mostu poškozeného povodní, úprava kynet
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,9 mil Kč
1998

Oprava mostu ev.č. 11-084 u obce Chromeč

statické zajištění mostu, úprava kynety
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 0,6 mil Kč
1998

Oprava mostu ev.č. 31230-1 v obci Malá Morava

oprava mostu poškozeného povodní
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,0 mil Kč
1998

Oprava propustku na st. silnici III/31538 v obci Rájec

přestavba na rámový propustek
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,6 mil Kč
1998

Oprava mostu ev.č. 31528-2 v obci Hoštejn

oprava mostu poškozeného povodní
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 0,6 mil Kč
1998

Oprava mostu ev.č. 44-043 v Koutech nad Desnou

zesílení a rozšíření mostovky, sanace bet. povrchů, oprava byla prováděna po polovinách
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 4,1 mil Kč
1997

Oprava mostu ev.č. 4502-4 za obcí Sobotín

oprava kam. klenby částečně stržené povodní vč. injektáže zdiva, oprava prováděna pod mostním provizoriem
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,7 mil Kč
1997

Oprava mostu ev.č. 446-025 u Šumperka

oprava mostu poškozeného povodní vč.injektáže zdiva podpěr
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,7 mil Kč
1997

Oprava mostu ev.č. 446-037 v Hanušovicích

statické zajištění mostu poškozeného povodní
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 0,7 mil Kč
1997

Oprava mostu ev.č. 315-38 u obce Rájec

statické zajištění mostu poškozeného povodní
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,2 mil Kč
1997

Oprava železničního mostu v km 63,905 tratě Šternberk- Hanušovice

oprava kam. klenbového mostu
Investor: ČD (dodávka pro SOŽ ČR Praha), finanční objem: 0,5 mil Kč
1997

Oprava dvou mostů na místních komunikacích

oprava mostovky, sanace bet. povrchů
Investor: OÚ Rapotín, finanční objem: 0,4 mil Kč
1996

Oprava mostu ev.č. 31528-2 v Hoštejně

Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 2,6 mil Kč
1996

Oprava mostu ev.č. 37322-1 v Lošticích

rekonstrukce- ŽB monolitický most
Investor: SIÚ Ostrava, finanční objem: 1,6 mil Kč
1996

Zrušení žel. mostu v km 28.603 trati Olomouc- Krnov

Investor: ČD, finanční objem: 0,4 mil Kč
1995

Oprava dvou mostů na místních komunikacích

oprava resp. zesílení a rozšíření mostovky, sanace bet. povrchu
Investor: OÚ Rapotín, finanční objem: 0,7 mil Kč
1995

Oprava mostu ev.č. 3697-9,10 v obci Jindřichov

výměna NK, oprava kam. opěr vč. injektáže zdiva použito mostní provizorium
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 2,3 mil Kč
1995

Dokončení přestavby čtyř mostů na trubní propustky na trati Česká Třebová- Olomouc

vč. zrušení stav. mostů ve výlukách
Investor: ČD, finanční objem: 2,0 mil Kč
1995

Oprava žel. mostu v km 21.172 trati Hanušovice- Mikulovice

oprava kam. klenby vč. injektáže zdiva
Investor: ČD, finanční objem: 0,3 mil Kč
1995

Dokončení přestavby žel. mostu v km 75.286 trati Brno- Přerov

rámové prefabrikáty DZR
Investor: ČD, finanční objem: 0,8 mil Kč
1995

Oprava cestního nadjezdu nad žel. tratí v Hanušovicích

oprava mostovky, injektáž zdiva opěr, sanace bet. povrchů
Investor: OÚ Hanušovice, finanční objem: 0,7 mil Kč
1995

Oprava mostu ev.č.315519-5 v Zábřehu-silničního nadjezdu nad kolejištěm v žst. Zábřeh

sanace bet. povrchu, reprofilace sanačnímí maltami
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 1,5 mil Kč
1994

Oprava mostu ev.č.44631-1 v Novém Malíně

rekonstrukce- nosníky ŽMP
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 2,0 mil Kč
1994

Přestavba mostu na trubní propustek v km 43.606 trati Olomouc- Česká Třebová

vč. zrušení stav. mostu ve výlukách
Investor: ČD, finanční objem: 0,8 mil Kč
1994

Oprava čtyř mostů na trati ČD

oprava kam. zdiva opěr resp. klenby vč. injektáže zdiva
Investor: ČD, finanční objem: 0,4 mil Kč
1994

Rekonstrukce mostu ev.č. 31239-1 Podlesí

nosníky VST, použito mostní provizorium
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem: 2,5 mil Kč
1993