Silniční a železniční mosty

Přestavba mostu ev.č. 44638-9 na propustek v obci Hraběšice

ŽB rámový propustek
Investor: SSOK , finanční objem 1,5 mil. Kč

2002