Železnice Desná

Železnice Desná je marketingový název regionální železniční trati 293 ze Šumperka do Kout nad Desnou s tříkilometrovou odbočkou Petrov nad Desnou – Sobotín. Trať vlastní Svazek obcí údolí Desné (jehož členy jsou obce Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Hraběšice a Vernířovice). Od 1. března 2005 je provozovatelem dráhy firma SART – stavby a rekonstrukce a.s.

 

Směrnice – požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů ke stažení zde (formát PDF)

Smlouva o spolupráci při řešení mimořádných událostí ke stažení zde (formát PDF)

Seznam předpisů provozovatele dráhy ke stažení zde (formát PDF) 

ŽD – Tabulky traťových poměrů ke stažení zde (formát PDF)
ŽD – Pomůcky k jízdnímu řádu (formát PDF) 
ŽD D1 – Předpis pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy na ŽD ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD D2 – Řízení drážní dopravy na TÚ Šumperk – Petrov nad Desnou a na styku drah ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD D3 – Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD D3-1 – Prováděcí nařízení k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou – Sobotín ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD D3-2 – Prováděcí nařízení k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD D4 – Staniční řád ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD D4 – Staniční řád – seznam příloh + přílohy ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD D4 – Příloha č.1 – situace Petrov nad Desnou ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD E – Provozní dokumentace elektrického zařízení ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD E-1 – Místní provozní bezpečnostní předpis ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD M1 – Předpis o systému zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy Železnice Desná ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD M2 – Předpis o postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve smyslu vyhlášky č.376-2006 Sb., MD ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD M-Sm 1 – Havarijní plán na ŽD ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD M-Sm 2 - Ohlašovací rozvrh mimořádných událostí ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD M-Sm 3 – Postup při poruchách UTZ ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD P1 – Předpis o systému organizace pro provozování dráhy a drážní dopravy ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD P2 – Odborná způsobilost a znalost osob, ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD P2-1 – Odborná způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze ŽD ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD P2-1 – Příloha č. 2 – Směrnice pro odbornou způsobilost dodavatelů na SŽDC ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD PD – Provozování regionální dráhy ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD S4 - Provoz, obsluha a údržba sdělovacího zařízení, zabezpečovacích zařízení a zařízení PZS na ŽD ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD S4-1 - Doplňující ustanovení obsluha zabezpečovacího zařízení ke stažení zde (formát PDF) 
ŽD S5 – Organizace a provádění kontrol na ŽD ke stažení zde (formát PDF)
ŽD ET – Předpis pro eletrizované tratě na ŽD ke stažení zde (formát PDF)
Prohlášení o dráze ke stažení zde (formát PDF)
Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy (formát PDF)
Rozkaz č.03/2018 – Rozkaz přednosty stanice , rozkaz o zavedení GVD 2018-19 (formát PDF)
Ohlašovací rozvrh (formát PDF)
Prohlášení o dráze, platnost od 13.12.2020 (formát PDF)

Rejstřík osvědčení strojvedoucího (formát XLS)

Více informací o Železnici Desná

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a kontaktujte nás.