Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev. č. 37010-8 u Bedřichova

oprava kamenné klenby a mostních křídel
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 1,1 mil. Kč

2016