Silniční a železniční mosty

Železniční most v km 271,809 tú Ostrava Svinov – Opava východ

ŽB monolitický rám
Investor: Firesta, finanční objem: 3,6 mil. Kč

2005