Silniční a železniční mosty

Most ev.č. 31523-2 v obci Slavoňov

spřažená ŽB deska na stávající konstrukci
Investor: SSOK, finanční objem: 4,5 mil. Kč

2008