Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 3692-1 v obci Horní Lipová

rekonstrukce – spřažená ŽB deska
Investor: Olomoucký kraj , finanční objem 2,1 mil. Kč

2002