Silniční a železniční mosty

 

Smíšená stezka Lomnice 2016 – lávka

ocelová konstrukce lávky pro pěší a cyklisty
Investor: Obec Lomnice, finanční objem 0,6 mil. Kč

2017