Silniční a železniční mosty

Most ev.č. 315-027 Leština

spřažená ŽB deska na stávající kci
Investor: FIRESTA a.s., finanční objem: 2,1 mil. Kč

2010