Silniční a železniční mosty

Most ev.č. 635-014 Sobáčov

nové římsy a zábradlí, oprava a injektáž kamenných opěr
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 6,0 mil. Kč

2018