Silniční a železniční mosty

Most ev. č. 377-020, Stichovice

oprava dvojklenbového kamenného mostu
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 2,4 mil. Kč

2016