Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev. č. Dv-M-03, ul. Nemocniční ve Dvorcích

oprava kamenných opěr, injektáže
Investor: Obec Dvorce, finanční objem 0,6 mil. Kč

2016