Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce žst. Přerov, SO 43-19-07 – nový podchod

služební podchod, ŽB monolitický rám
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem 3,9 mil. Kč

2013