Silniční a železniční mosty

Oprava mostu na ulici Langrově v Šumperku

sanace stávajících opěr, nová ŽB deska
Investor: Město Šumperk, finanční objem: 3,2 mil. Kč

2008