Silniční a železniční mosty

Oprava silničního mostu v objektu Vápenky Vitošov s.r.o.

spřažená ŽB deska na nosnících KA 61/16, sanace podhledu, opěr a křídel
Investor:  Vápenka Vitošov, finanční objem 2,8 mil. Kč

2000