Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 635-009 v obci Měník

kamenná klenba, ŽB římsy
Investor: SSOK, finanční objem 1,4 mil. Kč

2013