Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce mostu ev.č. 44642-1 před obcí Vysoké Žibřidovice

ŽB monolitická deska
Investor: SSOK, finanční objem: 2,8 mil. Kč

2004