Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce mostu v km 12,582 trati Hanušovice – Mikulovice

ŽB rámový propustek
Investor: SŽDC, finanční objem: 9,4 mil.

2006