Silniční a železniční mosty

Most ev.č. 315-028 u obce Leština

kamenné dlažby, zábradlí
Investor: FIRESTA a.s., finanční objem: 2,5 mil. Kč

2011