Silniční a železniční mosty

Oprava mostu M1 Fibichova přes potok Temenec

oprava mostního svršku, hydroizolace, sanace nosné konstrukce vč. podhledu
Investor: Město Šumperk, finanční objem 1,5 mil. Kč

2017