Silniční a železniční mosty

Parkovací dům při ul. Finské, Šumperk – Temenice, III. Etapa

spřažená ocelobetonová lávka
Investor: Město Šumperk, finanční objem 3,1 mil. Kč

2015