Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce mostu ev.č. 45713-3, Petrovice

ŽB monolitický rám
Investor: SSMSK, finanční objem 3,9 mil. Kč

2013