Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce propustků v km 39,262 trati Hanušovice – Mikulovice, v km 53,504 a 54,032 trati Šternberk – Hanušovice a v km 83,185 trati Hanušovice – Lichkov

prefabrikované propustky z ŽB rour
Investor: SŽDC, finanční objem: 3,4 mil. Kč

2009