Silniční a železniční mosty

Silnice II/446 Želechovice – Uničov 2012 – oprava mostu ev.č. 446-008

Oprava čelních ŽB zídek s novou římsou a zábradelním svodidlem
Investor:
Kareta, finanční objem: 1,3 mil. Kč

2012