Silniční a železniční mosty

Injektáž mostu v km 63,977 trati Šternberk – Hanušovice

kamenná klenba
Investor: SŽDC, finanční objem 1,2 mil. Kč

2013