Silniční a železniční mosty

Oprava mostu SO C202 v km 1,297, I/44 Červenohorské sedlo – jih

hydroizolace opěr, závěrné zídky, dilatační závěry
Investor: Kareta s.r.o., finanční objem 2,0 mil. Kč

2016