Silniční a železniční mosty

Oprava propustku P 14 na silnici III/44434 – Bělkovické údolí

betonový trubní propustek, monolitická čela
Investor: SSOK, finanční objem 1,3 mil. Kč

2014