Certifikáty

Společnost SART – stavby a rekonstrukce a.s. se při své činnosti – provádění staveb, jejich změn a odstraňování – zavazuje, že bude:

  • plnit všechny požadavky relevantních zákonů, nařízení a správních rozhodnutí a jiných požadavků na kvalitu, bezpečnost, ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí;
  • pravidelně monitorovat, vyhodnocovat a zlepšovat výkonnost organizace v oblasti kvality, BOZP a ochrany životního prostředí;
  • trvale předcházet vzniku nespokojenosti zákazníků, úrazů, poškození zdraví, znečišťování vody, půdy a vzduchu vlivem svých činností a to opatřeními v oblasti organizační, vzdělávací a technického vybavení;
  • zvyšovat znalosti, dovednosti svých zaměstnanců v oblasti kvality, BOZP a ochrany životního prostředí;
  • vyžadovat od svých obchodních partnerů aktivní přístup ke kvalitě, BOZP, ochraně životního prostředí;
  • komunikovat se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupracovat se státní správou.

Politika integrovaného systému managementu firmy

Naše firma má zaveden a udržuje integrovaný systém managementu ve shodě s požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. V celé společnosti je zaveden tento integrovaný systém managementu jako jednotný.