Silniční a železniční mosty

Propustek pod žel. tratí Otrokovice – Vizovice

ŽB rámový propustek
Investor: SSŽ a.s., finanční objem: 2,3 mil. Kč

2006