Silniční a železniční mosty

Most ev.č. 36916-4 v obci Hrabenov

ocelový trám vyztužený obloukem se spřaženou ocelobetonovou mostovkou
Investor: SSOK, finanční objem: 23,5 mil. Kč

2007