Silniční a železniční mosty

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk

oprava pěti mostních objektů, t.ú. Postřelmov – Bludov
Investor: Eurovia, finanční objem: 29,5 mil. Kč

2009