Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 37335-1 v obci Javoříčko

sanace NK, oprava říms vč. zábradlí
Investor: SSOK, finanční objem: 1,7 mil. Kč

2010