Silniční a železniční mosty

Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sítě – II. část D5.4 Most na trati ČD

ŽB monolitický rám
Investor: Metrostav, finanční objem: 7,8 mil. Kč

2007