Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce mostu Bílý most, Ratibořice

změna stavby před dokončením, nový most z prefabrikovaných předpjatých nosníků s železobetonovou deskou, délka přemostění 15 m
Investor: Lesy ČR, s.p., finanční objem 9,6 mil. Kč

2018