Silniční a železniční mosty

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk SO 04-19-01 Žst. Šumperk, železniční most ev. km 44,215

oprava ocelové nosné konstrukce
Investor: SSŽ, finanční objem: 4,6 mil.

2008