Silniční a železniční mosty

Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov – žst. Opava východ

oprava 4 mostních objektů
Investor:  Firesta, finanční objem 8,7 mil. Kč

2006