Silniční a železniční mosty

Oprava propustku v havarijním stavu Oskava

trubní ocelový propustek ze systému Hel-Cor
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 0,7 mil. Kč

2016