Silniční a železniční mosty

Silnice III/4468 Štěpánov – SO 201 Most přes Oskavu

ŽB předpjatý rám
Investor: Silnice Brno, finanční objem: 12,1 mil. Kč

2008