Silniční a železniční mosty

Výstavba propustku v km 4,910 trati Zábřeh – Bludov

ŽB rámový prefabrikovaný propustek – DZR
Investor: ČD, finanční objem 2,3 mil. Kč

2001