Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 368-006 před obcí Štíty

rekonstrukce – ŽB monolitický most
Investor: SÚS Šumperk, finanční objem 0,5 mil. Kč

2000