Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce mostu ev.č. 45821-2 v obci Matějovice

ŽB rámový propustek
Investor: Moravskoslezský kraj, finanční objem: 2,5 mil. Kč

2006