Silniční a železniční mosty

Nový most přes Knapovecký potok

výstavba nového mostu, monolitická rámová konstrukce ze železobetonu
Investor: Město Ústí nad Orlicí, finanční objem 3,5 mil. Kč

2017