Silniční a železniční mosty

Cyklostezska C2 – SO 3 Most Dlouhá Loučka

dřevěná lávka
Investor: Obec Dlouhá Loučka, finanční objem 1,1 mil. Kč

2015