Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 4503 – 1 v obci Sobotín

ŽB monolitická klenba s lícem z kamene
Investor: SSOK, finanční objem: 2,9 mil. Kč

2003