Silniční a železniční mosty

Přestavba propustku na most ev.č.449-000 Ondřejov

ŽB prefabrikované rámy
Investor: SSMK, finanční objem: 3,0 mil. Kč

2003