Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 3684-3 za obcí Štíty

rekonstrukce – ŽB monolitická rámová konstrukce
Investor:  SÚS Šumperk, finanční objem 4,6 mil. Kč

2001