Silniční a železniční mosty

Oprava propustku na silnici III/3547, Mezice

nová ŽB deska, oprava kamenných opěr
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 0,7 mil. Kč

2016