Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce propustku v km 120.778 trati Brno – Vlárský Průsmyk

propustek z ŽB trub
Investor: ČD , finanční objem 1,6 mil. Kč

2003