Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 37012-1 Bedřichov

oprava kamenné klenby a mostních křídel
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 1,2 mil. Kč

2017