Silniční a železniční mosty

Oprava mostu v km 9,456 trati Petrov n/D – Kouty n/D

výměna mostnic, úprava koryta
Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 1,5 mil. Kč

2009